המשרד לתמיכה וקידום של קוסטה ריקה (OSPCR) הוא ישות מיוצגת על ידי ”איגוד לפיתוח הומניטרי בין-תרבותי וכלכלית (ADHIE) שהיא אגודה אזרחית רשומה בספרד מאז 2015 אך החלה לפעול בצ’כיה בשנת 2009.

המשרד לתמיכה וקידום של קוסטה ריקה (OSPCR) הוא סוכנות פרטית לפרויקטים (לובי) שמקדמת התרבות, הכלכלה והתיירות של קוסטה ריקה בחו”ל.

במקביל, ה-OSPCR משמש כפלטפורמה לסיוע לאזרחי קוסטה ריקה הזקוקים לעזרה במדינות בהן יש לנו נציגים, באופן זה הארגון שלנו מספק סיוע לשליחויות דיפלומטיות של קוסטה ריקה.